Přívoz

Historie

Přívoz Senohrabská plovárna – Zlenice a zpět
Stranou ponecháme velmi pravděpodobnou existenci přívozu již ve středověku, který spojoval hrad Zlenice s rozsáhlým hospodářským dvorem situovaným na druhé straně řeky ve Zlenicích, a dostáváme se k roku 1920, kdy existuje doposud ne zcela ověřená první zmínka o existenci zdejšího přívozu. Nezpochybnitelné datum zahájení provozu zdejšího přívozu je z roku 1932, kdy došlo v době rozšíření areálu říčních lázní na druhý zlenický břeh k výstavbě domu pro plavčíka, a byly pořízeny dvě nové převoznické lodě. Za dlouhé období existence pravidelného lodního spojení obou břehů klasickým přívozem bez jištění ovládaným vlastním pohonem a řízeným bidlem se na převoznickém postu vystřídalo velké množství lidí, ale nejlegendárnějším senohrabským převozníkem byl bezpochyby v 50. a na počátku 60. let převozník Stehno.

Přívoz provozuje:
Provoz přívozu rovněž zajišťuje Spolek pro senohrabskou plovárnu a přívoz (IČ 65994353). Přívoz funguje každý rok od počátku dubna do konce října (datum zahájení a ukončení provozu je vždy uveden na našich webových stránkách). V dubnu, květnu a říjnu je provoz zajištěn pouze ve volné pracovní dny (sobota, neděle a svátky). Během června, července, srpna a září jezdí přívoz každodenně. Provozní doba přívozu je od pondělí do soboty (10.00 až 19.30 hod) v neděli (10.00 až 18.00 hod). Přívoz nemá pravidelný denní jízdní řád a jezdí vždy, když má někdo zájem. Stačí se na chvíli zastavit na nástupním molu a hlasitě zamávat (po opakovaných krádežích již u nástupních můstků nemáme zvony). Individuální přepravu mimo provozní dobu nebo výlety proti proudu řeky pro hromadné skupiny (např. školy) je možno domluvit telefonicky na tel. 737 088 343 nebo na e-mailu [email protected]. Spojení na převozníky je 737 088 343 nebo 736 443 216 (pouze SMS – špatně slyší).

Technické údaje přívozu
Přívoz bez jištění na vlastní pohon (na bidlo) mezi Senohrabskou plovárnou a Zlenicemi (cca 65 m) zajišťuje převozní loď „HLÁSKA“ s kapacitou 10 osob, která je v soukromém vlastnictví členů Spolku pro senohrabskou plovárnu a přívoz. Loď je evidována v plavebním rejstříku Státní plavební správy pod rejstříkovým číslem 109354 a má lodní osvědčení plavidla pro vnitrozemskou plavbu vydané Státní plavební správou pro dopravu osob a nákladu na řece Sázavě. Loď byla postavena v roce 2010 jako replika historické pramice používané na zdejším přívoze. Členové Spolku pro senohrabskou plovárnu (Věra Hoffelnerová, Vojtěch Kašpar, Veronika Líbalová a Vladimír Matoušek) disponují oprávněním k vedení převozních plavidel bez vlastního pohonu na vodních cestách ČR.


Jízdné:
Dospělý10,- Kč
Děti5,- Kč
Kolo10,- Kč
Pes na vodítku5,- Kč

Výpis z Plavebního rejstříku Státní plavební zprávy naleznete zde:

Lodní osvědčení plavidla naleznete zde:


Fotografie:
Přívoz Přívoz Přívoz Přívoz Přívoz Přívoz Přívoz Přívoz