PF 2021

PF 2021 publikováno 2. 1. 2021

Drazí přátelé, kamarádi, pravidelní či příležitostní návštěvníci senohrabské plovárny. Přejeme vám do nového roku vše, po čem toužíte. Především pevné zdraví i nervy a opět se těšíme na vaši návštěvu říčních lázní. Nesmírně si vážíme vašich velkorysých darů, které nám zasíláte na náš účet, vhazujete formou dobrovolného příspěvku do pokladničky našim lázeňským či nám věnujete ve formě konkrétních potřebných věcí. Takto jsme například letos sponzorsky získali barvy na nátěr převoznického domečku (Šimon Nosek a René Pospíšil), krásné květiny na ozdobu plovárny (Jirka Halíř), dezinfekci na sociální zařízení (hasiči Senohraby), nové okapy na převoznický domeček (obec Senohraby) či pro vás opravujeme schody do vody z koupacího pontonu (Jirka Halíř). Díky vašim darům jsme letos mohli uspořádat i jednu větší neziskovou kulturní akci, kterou bylo vystoupení Petra Kroutila, Prime Time Voice a Jany Koubkové. V těchto aktivitách dle našich finančních možností chceme nadále pokračovat. Na naši činnost nedostáváme žádné příspěvky a veškerá práce i starost o každodenní provoz lázní stojí nejen velké množství našeho času, ale i nezbytných výdajů. Letos, v čase koronavirové epidemie, naše náklady na hygienické a sanitární prostředky dosáhly skutečně značných objemů. Za vaši nezištnou pomoc děkujeme a těšíme se na vás v novém roce, kdy chceme dokončit postupnou rekonstrukci převoznického domečku. Po exteriéru (rekonstrukce elektroinstalace, nová okna, okapy, nový nátěr) nás v novém roce čeká interiér (nové omítky a podlahy). Průběžně rovněž střádáme na tolik potřebnou, nákladnou a nezbytnou rekonstrukci dosluhujících lázeňských kabin. Chceme rovněž investovat do mobiliáře, tak jako v letošním roce, kdy jsme z vašich příspěvků zakoupili dvacet lehátek, které je možno na plovárně využívat. Vašich darů a příspěvků si nesmírně vážíme a využijeme je k údržbě a zvelebení místa, které máme všichni tolik rádi. Tak zase na jaře se na vás těší členové Spolku pro senohrabskou plovárnu a přívoz.

pf 2021

pf 2021

pf 2021

pf 2021

pf 2021

pf 2021

pf 2021

pf 2021

pf 2021

← zpět na hlavní stránku