Sezona 2019

Sezona 2019 publikováno 3. 4. 2019

Členové, příznivci a dobrodinci našeho plovárenského spolku!

Jako každý rok se na vás tradičně obracíme na počátku nové plovárenské sezóny s velkou prosbou o morální, faktickou a v neposlední řadě i o případnou finanční dopomoc našemu snažení zachránit, zvelebovat, udržovat a provozovat nám tolik milé a překrásné místo senohrabských říčních lázní.

Rovněž bychom vás rádi seznámili s našimi hlavními plánovanými aktivitami. Letošní dvacátou třetí sezónu chceme zahájit první jarní brigádou v sobotu 6. dubna 2018 spuštěním převoznické lodi na vodu a prvním jarním úklidem. Ten bude především zaměřen na likvidaci následků zimního období (řádění šíleného krtka a cyklistů). Ještě před tímto víkendem proběhne oprava nájezdu (kompletní výměna shnilých prken) na zlenické straně. Přívoz bude v dubnu a květnu fungovat jenom v sobotu a neděli (pouze o víkendech) od 10.00 hod do 18.00 (neděle) či 19.30 (sobota) hod.

Následně plánujeme instalaci informačních tabulí, a pokračovat hodláme ve snahách omezit vjezd cyklistů do areálu plovárny i restaurace Baštírna. V průběhu zimy bohužel došlo k neohlášené opravě nadále nefunkční čističky odpadních vod, při níž stavební firma v areálu plovárny zcela zlikvidovala s velkou námahou a s nemalým finančním nákladem (téměř 10.000 Kč za keře, květiny a další zahradnický materiál, hlínu a oplocení) pořízenou zahrádku, jejíž hlavní účel byl zrekultivovat a zpříjemnit místo postižené drastickou výstavbou čističky odpadních vod v prostoru plovárny. Kromě již zmíněných a těžce na plovárně získávaných financí (obec nám zakázala za vstup do areálu plovárny vybírat vstupné), které jsme bohužel takto vyhodili oknem, nás mrzí ještě více skutečnost, že údržbě nové zahrádky se věnovalo v loňských horkých měsících mnoho našich kamarádů a přátel, kteří na plovárnu ráno a večer docházeli, kropili a snažili se, abychom to tu měli co nejdříve hezké. Počínání obce a stavební firmy, která bez ohlášení nájemcům opět rozbagrovala okolí čističky a zlikvidovala draze pořízené a s láskou opečovávané keříky a kytičky, je dalším plivnutím do obličeje lidem, kteří toto místo milují a s láskou a zadarmo se o něj starají.

Přesto se snažíme s obecním úřadem dobře vycházet i spolupracovat a budeme se snažit plovárně po letech stavebních aktivit, devastace pojezdem těžkých mechanismů a ataku tisícovek cyklistů navrátit původní idylický vzhled. Bez financí to však nepůjde a obec chceme do financování provozu a obnovy plovárny výrazněji zapojit. S obecním úřadem je domluvena kompletní rekonstrukce nevyhovujících elektrických rozvodů v areálu plovárny (měla by proběhnout letos na náklady obce).

Dle počasí si vás během jara dovolíme oslovit s prosbou o pomoc při zajišťování tradičních plovárenských úkolů, kterými jsou údržba zeleně, nátěr kabin, převoznického domku i jeho střechy. Brigády budou dle počasí a možnosti našich členů probíhat vždy o víkendech, a to 13. a 14. dubna, 27. a 28. dubna, 11. a 12. května a 25. a 26. května (občerstvení bude zajištěno).

Již nyní vás můžeme pozvat na dvě, již snad i tradiční akce. Pro mladší ročníky zahrají 1. června na plovárně naši kamarádi z Osady Nádraží v rámci slavení několika narozenin našich přátel a kamarádů. Akce bude probíhat od pátku 31. května do neděle 2. června a bude soukromého charakteru. V sobotu od cca 16.00 hod bude tradičně hrát několik hudebních skupin, přičemž na tento koncert všechny srdečně zveme. Vstupné bude dobrovolné, potřebujeme vybrat na muzikanty, zvukaře a pivo. Hned o čtrnáct dnů později se bude opět konat (14. až 16. června) festival Letní lidé, jehož detailní program bude upřesněn. Podpořte prosím naši snahu přitáhnout na plovárnu zajímavé lidi a muzikanty. Není to úplně zadarmo a bohužel z výtěžku plovárny se nám kulturní akce nezaplatí.

Během celého roku chceme pokračovat v projektu revitalizace a obnovy mobiliáře, především repliky a dostavby lázeňských kabin a altánu. Výsledkem by měla být studie záměru, která by měla být předložena obci s cílem získat finanční prostředky na její realizaci. Již v letošním roce chceme z ušetřených peněz rozšířit plovárenský mobiliář o pohodlná láze ňská lehátka.

Novinky i připravované akce budeme zveřejňovat na našich internetových (www.plovarna-senohraby.cz – původně www.plovarna-sazava.cz) či facebookových (říční lázně Senohraby) stránkách nebo vám zasílat na e-mailové adresy. Případné kontakty na vás nebo jejich změny prosím zasílejte na [email protected]

Moc děkujeme za vaši přízeň a v případě vaší velkorysosti si vám dovolujeme zaslat číslo našeho účtu (2201120585/2010), na který je možno zaslat jakýkoliv finanční příspěvek na naši činnost.

Vřelé díky za vaši podporu, přízeň a těšíme se na vás u Sázavy.

S pozdravem Vojtěch Kašpar, člen výboru spolku.

← zpět na hlavní stránku